Paper Mario: The Thousand Year Door Credits
Comics
Background3.jpg

Paper Mario: The Thousand Year Door credits - The people who made the game


 

Executive Producer

Satoru Iwata


Producer

Shigeru Miyamoto, Ryouichi Kitanishi


Director

Ryota Kawade


Assistant Director

Kaoru Kita, Tomoaki Fukuda, Toshiyuki Nagahara


Script Director

Hironobu Suzuki


Script

Misao Fukuda


Art Director

Chie Kawabe


Character Design

Chief Hiroyuki Hayashi


Main Character Design

Masayo Shiraogawa


Character Design

Shigeyuki Asa, Sachio Kurita, Kazue Miyahara


Map Design

Hitomi Nakano, Tokuko Hirose, Akiko Takato, Mitsunori Yoshida, Shinichi Yano


2-D Design

Ayako Tazoe


Paper Effect Design

Yoshinobu Dejima


Chief Programmer

Tadao Nakayama


Main Program

Mitsuru Matsumoto, Junya Kadono


Event Programming

Motomu Chikaraishi, Koichi Kishi, Yusuke Shibata, Makoto Katayama

Sound Effects

Saki Haruyama, Kenichi Nishimaki, Masanobu Matsunaga

 

Mario Series Theme Music

Koji Kondo


Voice Talent

Charles Martinet, Jen Taylor, Scott Burns


North American Localization

Richard Amtower IV, Nathan Bihldorff, Thomas Connery, Scott Richey, William Trinen, Erik Peterson


Localization Support

Mika Kurosawa, Norihide Sasaki


Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan


Supervisors (Characters)

Yoichi Kotabe, Takashi Tezuka, Masanori Sato, Shigehisa Nakaue

 

Project Management

Kenji Miki, Toshiyuki Nakamura, Kenji Imai, Kenji Nakajima


Supervisor

Kensuke Tanabe


Technical Support

Hironobu Kakui, Yoshito Yasuda, Toru Inage


Product Debug & Testing Unit

Super Mario Club, NOA Debug Team

 

Coordination

Jim Holdeman, David Santiago, Kenshiro Ueda

 

Special Thanks

Toshitaka Muramatsu, Makoto Shimojo, Ryo Hirata, Naohiko Aoyama, Masaru Nishimura, Haruka Katou, Hisashi Takizaki

 

Battle Programming

Kazuhiro Tamura, Yusuke Murakami

 

Sound Composition

Yoshito Hirano, Yuka Tsujiyoko

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.