New Super Mario Bros U (Wii U) Credits
New Super Mario Bros U (Wii U) Credits
Background3.jpg

New Super Mario Bros. U logo

Credits

 

The people who were involved in bringing you New Super Mario Bros U (Wii U) are listed below

 

Role Name(s)
Character Design Yuki Hamada, Hirohito Shinoda, Keisuke Umeda, Masaya Akiyama, Takahiro Nishigaki, Asako Shibata, Yoshikazu Sumioka
Cinematic Director Tomoe Aratani
Cinematic Programming Makoto Sasaki
Coproducer Hiroyuki Kimura
Design Adviser Atsushi Miyagi
Director Masataka Takemoto
Enemy & Object Programming Takuma Deguchi, Toshiyuki Doi, Arisa Kitani, Fumiya Nakano, Tatsuo Nishiyama, Kenichi Nishiyama, Etsuko Sakai, Keiji Takahashi
Executive Producer Satoru Iwata
Field Design Masano Arimoto, Yasuyo Iwawaki, Yasutomo Nishibe, Yuka Sawano, Shunichi Shirai, Mayako Sugimoto and Tadashi Tanaka
Field System Programming Hisashi Okada
Game Design Shigeyuki Asuke, Daiki Iwamoto and Ryutaro Kanno
General Coordination Shinichi Ikematsu and Tsutomo Kaneshige
General Producer Shigeru Miyamoto
Lead Design Masanobu Sato
Level Design Yasuhiro Akama, Takayuki Ikkaku, Yuka Kawasumi, Kenta Usui and Yasuhisa Yamamura
Level Design Adviser Toshihiko Nakago
Music Shiho Fujii and Mahito Yokota
Player Programming Keigo Nakanishi
Producer Takashi Tezuka
Programming Director Shiro Mouri
Sound Adviser Koji Kondo
Sound Engineering Yohei Miyagawa and Natsuko Yokoyama
System Programming Takuma Oiso and Shintaro Sato
UI Design Satoko Okada
UI Design Mariko Tachibana
UI Programming Kiyoshi Koda, Akira Mizukami and Masaru Nii
Visual Effect Design Haruyasu Ito
World Map Design Saki Kaneko and Takeshi Koike
World Map Programming Koji Sakai and Yasunari Soejima

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.