MarioNav

Fan Stuff
Fan made games
FUNNY Pictures
Voting Station
Fan Art
Comics
Fiction
Mario Memories
Info, Articles & Magazines
Nintendo Adventure Books
The Year of Luigi
Character Bios
Evolution of Mario
Mario Adventure Comics
Nintendo History
Nintendo Power articles
Shigeru Miyamoto
Mario Cartoons & Movies
Living Legend movie
The Wizard
Mario Bros. Anime movie
Mario Bros. Movie
SMB Super Show
SMW TV Show
SMB3 TV Show
Mario Games
Games Never Released
Mario Bros
Game list
Game Boy
Game Boy Colour
Game Boy Advance
Gamecube
NES
Nintendo 64
Nintendo 3DS
Nintendo DS
Other Platforms
SNES
Wii
Wii U
Media & Downloads
Mario Maps
Box Art
Picture Collections
Animated GIF Collection
Commercials
Desktop wallpaper
Fonts
Rendered Artwork
Screenshots
Sound effects / music
Sprite Archive
Play Mario Games
Mario Bros Games #2
Mario Bros Games #3
Mario Bros Games #4
Mario Bros Games #1
Watch Cartoons and Anime
Mario Bros. Anime movie
Super Mario World TV Show
Super Mario Bros. 3 TV Show
Super Mario Bros. Super Show
Guides and Playthroughs
Gameboy
Super Mario Land Guide & Walkthrough
Super Mario Land 2: Six Golden Coins
Nintendo 64
Mario Party (N64) Playthrough
Super Mario 64 Walkthrough
Nintendo NES
Super Mario Bros (NES) Playthrough
Super Mario Bros 2 (NES)
Super Mario Bros. 3
Super Nintendo (SNES)
Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES) Playthrough
Mario is Missing (SNES)
Mario's Early Years: Fun with Letters (SNES)
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (SNES)
Wii U
New Super Mario Bros U (Wii U) Bonus Videos
Super Mario 3D World (Wii U) Playthrough

Follow us on...

TMB on Facebook

 

Live Twitter Feed

@TheSonicScene Hey SonicScene, any admin around? :)
@ZeldaChronicles Hey ZC, you around? I'd like to talk to you if poss :-D
#Yoshi's Cookie #retro review by MathGrant. Loved this! #Yoshi https://t.co/1rzPx4ahYm https://t.co/WxPHGPyxTW

Mario Party 8 Credits

Mario Party 8 credits - The people who made the game


 

Game Director

Shuichiro Nishiya


Planning Director

Tatsumitsu Watanabe


Planning

Yukiko Nakata, Tetsuya Kodama, Takeru Sugimoto, Shinichi Hosokawa, Atsushi Nakao, Shigeru Okita, Noriyuki Saeki, Satoru Imamura, Yoshikazu Takahashi, Hiroshi Kurimoto, Shigeyasu Ohashi

Program Director

Hideki Sahashi


Programmers

Hiroshi Ishimaru, Masayuki Shinohara, Takuya Hiraizumi, Shinji Shibasaki, Yukio Oode, Koji Yagi, Yasuaki Naruse, Kazutoshi Uehara, Ryuji Hayasaka, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Norifumi Hira, Yasuhiro Iida, Yasutaka Ikeda, Takashi Iwanaga, Akihiro Terada, Takahiro Matsumoto, Satoshi Sakaguchi, Haruhiko Tanuma, Shoji Hiasa, Hidetaka Yajima, Takashi Noshiro, Kenichiro Obara, Takeshi Ohta

 

Design Director

Saori Tsutsui


Graphic Design

Moto Yamaguchi, Kayo Fujimoto, Takuya Aoyama, Hitoshi Takiyama, Hiroshi Hayashi, Nodoka Moriya, Chiho Kogawa, Hiroshi Baba, Haeyoung Park, Kazuhisa Okamoto, Saeko Matsuura, Satomi Kikuchi, Yuko Segawa, Shunsaku Yamamoto, Hidemitsu Hashimoto, Kazuyoshi Takehara, Masami Kodaira, Takahiro Karino, Tsukasa Tanaka, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Akira Mizoguchi, Yuya Rokuyama, Yurie Ohkubo, Makoto Eguchi, Hideki Morinaga, Yoshinori Ikeshita, Yasuhiro Ando, Mikio Kita, Chiharu Yoshizaki, Hiroshi Okajima, Takahiro Asano, Masayuki Tsuboi, Takahito Tatazawa, Kilyoung Lee, Akira Narita


Original Graphic Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Model

Nintendo Staff

 

Senior Director

Kenji Kikuchi


Supervisors

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka


Associate Producer

Miyuki Hirose


Producers

Hiroshi Sato, Atsushi Ikeda


Senior Producer

Shinji Hatano


Executive Producers

Satoru Iwata, Hidetoshi Endo

Sound Director

Shohei Bando


Music

Yoshihiro Tsukahara


Music Support

Ichiro Shimakura


Sound Effect

Shinya Watabe, Takashi Watanabe, Kouji Mizuguchi, Keisuke Fukuhira

 

Sound Program

Keita Hoshi


Sound Support

Koji Kondo


Character Voices

Charles Martinet, Sam Kelly, Deanna Mustard, Steven Weyte, Nathan Bihldorff, Steven Grimm, Takashi Nagasako, Motoki Takagi, Kazumi Totaka, Sanae Susaki, Toru Asakawa


Graphic Supervisors

Yo Ohnishi, Kanae Kobata, Tsuyoshi Watanabe

 

CG Illustration

Ryusuke Yoshida, Shigehisa Nakaue, Yu Kitai, Masanori Sato, Yuri Adachi


CG Illustration Supervisors

Wataru Yamaguchi, Yusuke Nakano


Artwork

Keisuke Okubo, Yuka Kotaki


Manual Editing

Haruki Mitani


North American Localization

Julian Chunovic, Steven Grimm, Ann Lin, Scot Ritchey +


Localization Management

Nathan Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen


NOA Product Testing

Shuji Hashimoto, Robert Crombie, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Jim Holdeman, Mika Kurosawa, Tomoko Mikami, Teresa Lillygren, Robert Jahn, Jason Mahaffa, Michael Chipman, Roger Harrison, Kathy Huguenard


Special Thanks

Tatsumi Kimishima, Mike Fukuda, Toshiharu Izuno, Masahiro Takeguchi, Shota Takahashi, Osamu Tsujikawa, Mitsuo Hasunuma, All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Staff

 

Coordination

Nagako Ikuta, Emi Watanabe