Mario Party 8 Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Party 8 credits - The people who made the game


 

Game Director

Shuichiro Nishiya


Planning Director

Tatsumitsu Watanabe


Planning

Yukiko Nakata, Tetsuya Kodama, Takeru Sugimoto, Shinichi Hosokawa, Atsushi Nakao, Shigeru Okita, Noriyuki Saeki, Satoru Imamura, Yoshikazu Takahashi, Hiroshi Kurimoto, Shigeyasu Ohashi

Program Director

Hideki Sahashi


Programmers

Hiroshi Ishimaru, Masayuki Shinohara, Takuya Hiraizumi, Shinji Shibasaki, Yukio Oode, Koji Yagi, Yasuaki Naruse, Kazutoshi Uehara, Ryuji Hayasaka, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Norifumi Hira, Yasuhiro Iida, Yasutaka Ikeda, Takashi Iwanaga, Akihiro Terada, Takahiro Matsumoto, Satoshi Sakaguchi, Haruhiko Tanuma, Shoji Hiasa, Hidetaka Yajima, Takashi Noshiro, Kenichiro Obara, Takeshi Ohta

 

Design Director

Saori Tsutsui


Graphic Design

Moto Yamaguchi, Kayo Fujimoto, Takuya Aoyama, Hitoshi Takiyama, Hiroshi Hayashi, Nodoka Moriya, Chiho Kogawa, Hiroshi Baba, Haeyoung Park, Kazuhisa Okamoto, Saeko Matsuura, Satomi Kikuchi, Yuko Segawa, Shunsaku Yamamoto, Hidemitsu Hashimoto, Kazuyoshi Takehara, Masami Kodaira, Takahiro Karino, Tsukasa Tanaka, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Akira Mizoguchi, Yuya Rokuyama, Yurie Ohkubo, Makoto Eguchi, Hideki Morinaga, Yoshinori Ikeshita, Yasuhiro Ando, Mikio Kita, Chiharu Yoshizaki, Hiroshi Okajima, Takahiro Asano, Masayuki Tsuboi, Takahito Tatazawa, Kilyoung Lee, Akira Narita


Original Graphic Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Model

Nintendo Staff

 

Senior Director

Kenji Kikuchi


Supervisors

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka


Associate Producer

Miyuki Hirose


Producers

Hiroshi Sato, Atsushi Ikeda


Senior Producer

Shinji Hatano


Executive Producers

Satoru Iwata, Hidetoshi Endo

Sound Director

Shohei Bando


Music

Yoshihiro Tsukahara


Music Support

Ichiro Shimakura


Sound Effect

Shinya Watabe, Takashi Watanabe, Kouji Mizuguchi, Keisuke Fukuhira

 

Sound Program

Keita Hoshi


Sound Support

Koji Kondo


Character Voices

Charles Martinet, Sam Kelly, Deanna Mustard, Steven Weyte, Nathan Bihldorff, Steven Grimm, Takashi Nagasako, Motoki Takagi, Kazumi Totaka, Sanae Susaki, Toru Asakawa


Graphic Supervisors

Yo Ohnishi, Kanae Kobata, Tsuyoshi Watanabe

 

CG Illustration

Ryusuke Yoshida, Shigehisa Nakaue, Yu Kitai, Masanori Sato, Yuri Adachi


CG Illustration Supervisors

Wataru Yamaguchi, Yusuke Nakano


Artwork

Keisuke Okubo, Yuka Kotaki


Manual Editing

Haruki Mitani


North American Localization

Julian Chunovic, Steven Grimm, Ann Lin, Scot Ritchey +


Localization Management

Nathan Bihldorff, Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen


NOA Product Testing

Shuji Hashimoto, Robert Crombie, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Jim Holdeman, Mika Kurosawa, Tomoko Mikami, Teresa Lillygren, Robert Jahn, Jason Mahaffa, Michael Chipman, Roger Harrison, Kathy Huguenard


Special Thanks

Tatsumi Kimishima, Mike Fukuda, Toshiharu Izuno, Masahiro Takeguchi, Shota Takahashi, Osamu Tsujikawa, Mitsuo Hasunuma, All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Staff

 

Coordination

Nagako Ikuta, Emi Watanabe

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.