MarioNav

Fan Stuff
Fan made games
FUNNY Pictures
Voting Station
Fan Art
Comics
Fiction
Mario Memories
Info, Articles & Magazines
Nintendo Adventure Books
The Year of Luigi
Character Bios
Evolution of Mario
Mario Adventure Comics
Nintendo History
Nintendo Power articles
Shigeru Miyamoto
Mario Cartoons & Movies
Living Legend movie
The Wizard
Mario Bros. Anime movie
Mario Bros. Movie
SMB Super Show
SMW TV Show
SMB3 TV Show
Mario Games
Games Never Released
Mario Bros
Game list
Game Boy
Game Boy Colour
Game Boy Advance
Gamecube
NES
Nintendo 64
Nintendo 3DS
Nintendo DS
Other Platforms
SNES
Wii
Wii U
Media & Downloads
Mario Maps
Box Art
Picture Collections
Animated GIF Collection
Commercials
Desktop wallpaper
Fonts
Rendered Artwork
Screenshots
Sound effects / music
Sprite Archive
Play Mario Games
Mario Bros Games #2
Mario Bros Games #3
Mario Bros Games #4
Mario Bros Games #1
Watch Cartoons and Anime
Mario Bros. Anime movie
Super Mario World TV Show
Super Mario Bros. 3 TV Show
Super Mario Bros. Super Show
Guides and Playthroughs
Gameboy
Super Mario Land Guide & Walkthrough
Super Mario Land 2: Six Golden Coins
Nintendo 64
Mario Party (N64) Playthrough
Super Mario 64 Walkthrough
Nintendo NES
Super Mario Bros (NES) Playthrough
Super Mario Bros 2 (NES)
Super Mario Bros. 3
Super Nintendo (SNES)
Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES) Playthrough
Mario is Missing (SNES)
Mario's Early Years: Fun with Letters (SNES)
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (SNES)
Wii U
New Super Mario Bros U (Wii U) Bonus Videos
Super Mario 3D World (Wii U) Playthrough

Follow us on...

TMB on Facebook

 

Live Twitter Feed

@TheSonicScene Hey SonicScene, any admin around? :)
@ZeldaChronicles Hey ZC, you around? I'd like to talk to you if poss :-D
#Yoshi's Cookie #retro review by MathGrant. Loved this! #Yoshi https://t.co/1rzPx4ahYm https://t.co/WxPHGPyxTW
When #Mario was still Missing on the #SNES. And still no one was happy about the situation. https://t.co/SDASQ3nO3Y https://t.co/dddBqEQbF1

Mario Party 5 Credits

Mario Party 5 credits - The people who made the game


 

Game Director

Kenji Kikuchi


Planning Director

Shuichiro Nishiya


Game Design

Shinichi Nakata


Planners

Fumihisa Sato, Daisuke Takeuchi, Satoru Yokota, Hiroshi Baba, Takeru Sugimoto, Yuka Sasaki, Atsushi Nakao, Shigeru Okita


Programming Director

Hideki Sahashi


Programmers

Mitsuhiro Takahashi, Hiroshi Ishimaru, Kei Kondou, Yukio Oode, Tomohisa Saito, Shinichi Kasahara, Shinichi Hiramori, Yusuke Takumi, Tsuyoshi Kawajiri, Kazufumi Shimizu, Yoshimichi Oban, Yoshiyuki Uchiyama, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Norifumi Hira, Yasuhiro Iida, Izumi Fukuda, Takashi Iwanaga, Akihiro Terada, Tadao Shoyama, Takayuki Hanamasu


Senior Art Director

Kouji Matsuura


Design Director

Yukinori Goto


Graphic Design

Tomoaki Watanabe, Nodoka Moriya, Kazuhisa Okamoto, Takeshi Murata, Masako Funaki, Saeko Matsuura, Masami Kodaira, Saori Tsutsui, Hiromi Ito, Atsushi Yamamoto, Hidehito Okamoto, Chihiro Narita, Kazuyoshi Takehara, Shinichi Kudo, Osamu Tsuchihashi, Yuki Kusajima, Maiko Kikuchi, Takahiro Karino, Kazuya Ikuta, Tsukasa Tanaka, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Nana Yagi, Hiroyuki Seki, Makoto Eguchi, Hideki Morinaga, Yoshinori Ikeshita, Ryo Yokomizo, Yasuhiro Ando, Takayuki Ichinose, Chiharu Yoshizaki

 

Character Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Models

Nintendo Staff


 

Sound Effects

Osamu Narita, Shohei Bando, Masato Aihara, Takashi Watanabe, Shinya Watabe


Sound Program

Takayuki Iwabuchi, Keita Hoshi


Graphics Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato

 

Sound Support

Koji Kondo

 

North American Localization

Richard Amtower IV, William Barnes, Reiko Ninomiya, Shawn Seavers, William Trinen

 

Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan

 

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Thomas Hertzog, Michael Chipman, Sean Egan, Kathy Huguenard, Mika Kurosawa

 

Special Thanks To

Mike Fukuda, Tatsumi Kimishima, Zin Kamohara, Kikuko Nagasawa, Hitoshi Takiyama, Ichiro Shimakura, Keisuke Sato, Eriko Mikami, Osamu Tsujikawa, All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Staff

 

Coordination

Miyuki Hirose, Ryunosuke Suzuki

 

Supervisors

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Hidetoshi Endo

 

Producers

Hiroshi Sato, Atsushi Ikeda

 

Senior Producer

Shinji Hatano

 

Executive Producers

Satoru Iwata, Hiroshi Kudo

 

Sound Director

Shohei Bando

 

Music

Aya Tanaka