Mario Party 4 Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Party 4 credits - The people who made the game


 

Game Director

Kenji Kikuchi


Planning Director

Shinichi Nakata

Game Designer

Fumihisa Sato

Planners

Daisuke Takeuchi, Saori Iino, Daisuke Yokoo, Satoru Yokota, Atsushi Nakao, Ryou Yokomizo

Planning Advisor

Shuichiro Nishiya

Program Director

Hideki Sahashi

Programmers - Board Games

Hideki Nishimoto, Shinji Shibasaki

Programmers - Mini-Games

Kazuo Tsubota, Noriyuki Tanabe, Yukio Oode, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Nobuya Wada, Norifumi Hira, Kazuhiko Hagihara

Programmers - System

Masahide Tomita, Masayuki Shinohara, Kei Kondou

Senior Art Director

Kouji Matsuura


Art Design Director

Yukinori Goto


Art Designers - Board Games

Hisashi Nagai, Naoto Yoshimi


Art Designers - Mini-Games

Kikuko Nagasawa, Masako Funaki, Saori Tsutsui


Art Designers - System

Moto Yamaguchi, Takuya Aoyama, Mayu Inaida

Artists - Characters

Tomoaki Watanabe, Mineaki Sugata, Megumi Okazaki, Nodoka Moriya, Tomokazu Arisaka, Manabu Yanagisawa, Shuji Kitani, Kazuhisa Okamoto

Artists - Board Games

Kayo Fujimoto, Hitoshi Takiyama, Masahide Inaba

Producers

Shinji Hatano, Shinichi Nakamoto

 

Executive Producers

Satoru Iwata, Hiroshi Kudo

Original Characters

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Models

Nintendo Staff


Sound Director

Shohei Bando

Music

Ichiro Shimakura


Music Programmers

Shohei Bando, Ichiro Shimakura

Sound Effects

Osamu Narita

Sound Programmers

Keita Hoshi, Takayuki Iwabuchi, Hideki Oka

Graphics Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato


Sound Support

Koji Kondo


North American Localization - Localization Team

Richard Amtower IV, Scot Ritchey, Shawn Seavers, William Trinen
North American Localization - Localization Management Jeff Miller, Leslie Swan


NOA Product Testing Staff

Michael Kelbaugh, Kyle Hudson, Randy Shoemake, Patrick Taylor, Teresa Lillygren


Special Thanks To

Ryunosuke Suzuki, Takako Morita, Yukiko Mikami, Yasuaki Takahashi, Rie Maruyama, Kenichi Noguchi, Osamu Tsujikawa, Nintendo, HUDSON, Super Mario Club


Product Manager

Atsushi Ikeda


Coordination

Hiroshi Sato, Miyuki Hirose


Supervisors

Shigeru Miyamoto, Hidetoshi Endo

Artists - Mini-Games

Takeshi Tanno, Masami Kodaira, Osamu Akita, Takuya Maeda, Toshifumi Sekijima, Takahiro Karino, Kazuya Ikuta, Nana Yagi, Tsukasa Tanaka, Kanako Uto


Motion Advisor

Shouji Mizuno

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.