Mario Party 2 Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Party 2 credits - The people who made the game


 

Game Director

Kenji Kikuchi


Planning Director

Tsutomu Komiyama


Planners

Fumihisa Sato (Adventure Boards), Rie Fujita, Daisuke Yokoo, Hideyuki Kubota, Katsumi Miyashita (Mini-Games)


Planning Advisors

Shinichi Nakata, Shuichiro Nishiya


Program Director

Hideki Sahashi


Chief Programmers

Kazuhiro Matsushita (Mini-Games), Syunsuke Tanaka (Adventure Boards)


Programmers

Isao Kobayashi, Hiroyuki Makabe, Satoshi Ezaki, Atsuko Koike, Yoshikazu Kita, Yukio Oode, Akira Matsumoto, Norifumi Hira, Kazuhiko Hagihara, Tetsuma Yoshida, Hidekazu Matsunouchi, Norio Suzuki, Tomohiko Shiraishi (Mini-Games), Masahide Tomita, Noriyuki Tanabe, Takuya Hiraizumi, Shinji Shibasaki (Adventure Boards)
Design Director Yukinori Goto


Planning Designers

Kikuko Nagasawa, Hideki Yamaguchi (Adventure Boards), Mayu Inaida (Mini-Games), Takuya Aoyama, Hiroshi Kaieda (System)


Designers

Hiroshi Hayashi, Akinobu Sekiguchi, Akemi Ihara, Satoshi Fukuda, Takahiro Karino, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Akira Katagi, Hiroyo Yokozawa (Mini-Games), Kayo Fujimoto, Masahide Inaba, Takaaki Yukita (Adventure Boards), Yasuaki Takahashi, Keisuke Kasahara, Yuji Yano (Characters), Hisao Okada, Rie Ueshima (System)


Design Support

Akihiro Shibata, Tomomi Tada, Kaori Nishio, Masako Funaki, Mika Kakutani, Hiromi Sugiue, Toshinori Fujii, Yuki Tanba

Design Advisor

Kouji Matsuura


Original Characters

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake

 

Sound Advisor

Toshiyuki Sasagawa


Sound Programmers

Takayuki Iwabuchi, Hideki Oka

 

Sound Effects

Osamu Narita, Masato Aihara, Hiroyuki Tsuboguchi


Voice Actors

Charles Martinet, Asako Kozuki, Eriko Ibe

Technical Support

Takahiro Haga, Shinobu Kumaoka, Takashi Miura, Fumihiko Itagaki, Miyuki Kawashima


Graphic Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato


Sound Support

Koji Kondo


Progress Management

Toshinori Oyama


Package Illustrator

Ross Hirai


Manual Editor

William Trinen, Michelle Powers


Localization

William Trinen, Michelle Powers


Special Thanks To

Naruhisa Kawano, Makoto Kanoh, Masamichi Fujiwara, Robert Johnson, Teresa Lillygren, Yukiko Mikami, Masako Ishikawa, Tadayuki Kawada, Wilson Kunihiko Ritch, Osamu Tsujikawa, Hiroyuki Arai, All Nintendo, NOA Treehouse, All Hudson, Super Mario Club Staff

 

Product Manager

Atsushi Ikeda


Coordinators

Akihiro Wakabayashi, Hiroshi Sato


Supervisors

Shigeru Miyamoto, Hidetoshi Endo


Producers

Shinji Hatano, Shinichi Nakamoto


Executive Producers

Hiroshi Yamauchi, Hiroshi Kudo

 

Original 3D Modeling

Nintendo EAD


Sound Directors

Toshiaki Takimoto, Akihiro Sato


Music

Hironao Yamamoto, Shohei Bando, Kazuhiko Sawaguchi, Yasunori Mitsuda


Music Programmer

Hiromichi Furuya

 

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.