Mario Golf 64 Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Golf (Nintendo 64) Credits - The people who made the game


 

Lead Game Designers

Hiroyuki Takahashi

Shugo Takahashi


Game Designer

Shuji Shimizu, Yusuke Sugimoto, Ayumu Shindo, Takashi Kitamura

Lead Programmers

Haruki Kodera, Toru Takamatsu


Programmer

Kenji Numaya, Norio Shimizu, Kaoru Shimada

3-D Character Graphics

Fumihide Aoki , Masayuki Hashimoto, Junichi Ochiai, Hiroto Nakashima, Shigeki Kimura,  Toshiaki Tanaka,


2-D Graphics

Junko Nakamura, Mieko Koguchi, Toshiaki Tanaka, Hidetoshi Sakamoto, Kanako Horiguchi

Screen Layout and 2-D Graphic Designer

Mitsumasa Muraishi


Course Designers

Kaoru Shimada, Yusuke Sugimoto


Music Composition

Motoi Sakuraba

 

Assistant Directors

Yusuke Sugimoto, Masaaki Uno, Toru Takamatsu

Graphic Support

Yoichi Kotabe


Voice Actors

Charles Martinet, Jen Taylor,  Haley Burns, Dex Manley, Terry Gangstad, Mike Madeoy, David White, Penn Badgley, Kate Fleming, Jessica Chisum, Mark Dias

Coordinator

Toshiharu Izuno, Masanori Wake,


Character Animation System P.E.

Jareth Hein

 

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi


Producer

Shinji Hatano, Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi, Hidetoshi Endo

 

Supervisor

Kenji Miki, Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Koji Kondo, Yasuhiro Taguchi

 

Sound Effects

Masaaki Uno


Director

Haruki Kodera

 

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.