Mario Kart Wii Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Kart Wii credits - The people who made the game


 

General Producer

Shigeru Miyamoto


Producer

Hideki Konno


Director

Yasuyuki Oyagi


Planning

Minoru Narita


Planning

Taku Matoba


Planning

Kentaro Tominaga


Planning

Yugo Hayashi


Planning

Kosuke Yabuki


Programming Director

Katsuhisa Sato


Programming

Yusuke Shiraiwa, Yuhihiko Ito, Keiichiro Kato, Ichiro Suzuki, Shigetoshi Kitayama, Jun Ito, Takeshi Miyamoto, Yoshinori Konishi, Takahiro Takayama, Kensuke Muraki

Course Directors

Hirotake Ohtsubo, Yoshihisa Morimoto


Course Design

Koji Kitagawa, Teako Sugawara, Akito Osanai, Yasutomo Nishibe, Miki Watanabe, Masahiro Kawanishi, Shunici Shirai, Atsushi Miyagi, Mari Fujita

Character Director

Daisuke Kageyama


Character Design

Keisuke Nishimori, Tomoni Iwasaki, Yoko Tanaka, Kazunori Fujii, Hiroyuki Inoue, Takahiro Shimizu, Shuhan Goya, Shinsuke Yamasaki,

UI Design

Tokihiko Toyoda


Effects Design

Yoko Fukuda


Design Support

Yoshiki Haruhana, Takahiro Hamaguchi, Keijiro Inoue, Akika Hirono, Michiko Iwasawa, Takuro Shimizu,

Design Support

Takeshi Koike

 

Music

Asuka Ohta, Masato Mizuta

Sound Effects

Atsushi Masaki, Masato Mizuta

Sound Support

Hajime Wakai


Demo Movie Directors

Hiroyasu Kuwabara, Shigeki Yoshida, Daisuke Nobori, Eriko Kimura, Chisaki Aida, Naoki Mori


Executive Producer

Satoru Iwata


Voice: Mario

Charles Martinet


Voice: Luigi

Charles Martinet


Voice: Wario

Charles Martinet


Voice: Waluigi

Charles Martinet


Voice: Baby Mario

Charles Martinet


Voice: Baby Luigi

Charles Martinet


Voice: Princess Peach

Samantha Kelly


Voice: Baby Peach

Samantha Kelly

 

Voice: Toad

Samantha Kelly

 

Voice: Toadette

Samantha Kelly

 

Voice: Princess Daisy

Deanna Mustard


Voice: Baby Daisy

Deanna Mustard


Voice: Bowser

Kenny James


Voice: Bowser Jr.

Kenny James


Voice: Rosalina

Mercedes Rose


Voice: Donkey Kong

Takashi Nagasako


Voice: Diddy Kong

Katsumi Suzuki


Additional Voices

Toshihide Tsuchiya, Takuya Sato

Voice: Yoshi

Kazumi TotakaJoin our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.