Super Mario World 2 Credits
Comics
Background3.jpg

Super Mario World 2: Yoshi's Island credits - The people who made the game


 

Directors

Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago, Shigefumi Hino, Hideki Konno


Programmers

Toshio Iwawaki, Masaru Nii, Kiyoshi Kouda, Satoru Takahata, Kazuaki Morita, Yuichi Yamamoto, Shigehiro Kasamatsu, Shigeki Yoshida, Yasunori Taketani


Course Design

Yasuhisa Yamamura, Kenta Usui, Yoshihiro Nomoto, Eiji Noto


Sound Composer

Koji Kondo


Character Design

Shigefumi Hino, Hisashi Nogami, Masahiro Iimura, Tomoaki Kuroume

C.G. Design

Yoshiaki Koizumi


Special Thanks

Wataru Yamaguchi, Yoshiki Haruhana, Yoichi Kotabe, Yasuhiro Sakai, Hironobu Kakui, Shigeki Yamashiro, Kimiyoshi Fukui, Keizo Kato, Soichiro Tomita, Mie Yoshimura, Kensuke Tanabe, Tetsu Hashimoto, Derek Whipple, Hiroyuki Yamada, Yoshiyuki Onishi, Kenji Haraguchi, John D. Kraft, Véronique Chantel


Producer

Shigeru Miyamoto


Executive Producer

Hiroshi YamauchiJoin our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.