Comics
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Super Mario Bros credits - The people who made the game


Executive Producer

Hiroshi Yamauchi


Producer

Shigeru Miyamoto


Director

Shigeru Miyamoto


Assistant Director

Takashi Tezuka


Graphic Design

Shigeru Miyamoto. Takashi Tezuka

 

Main Programmer

Toshihiko Nakago, Kazuaki Morita, Yasunari Nishida

 

Sound Compsition

Koji Kondo