MarioNav

Fan Stuff
Fan made games
FUNNY Pictures
Voting Station
Fan Art
Comics
Fiction
Mario Memories
Info, Articles & Magazines
Nintendo Adventure Books
The Year of Luigi
Character Bios
Evolution of Mario
Mario Adventure Comics
Nintendo History
Nintendo Power articles
Shigeru Miyamoto
Mario Cartoons & Movies
Living Legend movie
The Wizard
Mario Bros. Anime movie
Mario Bros. Movie
SMB Super Show
SMW TV Show
SMB3 TV Show
Mario Games
Games Never Released
Mario Bros
Game list
Game Boy
Game Boy Colour
Game Boy Advance
Gamecube
NES
Nintendo 64
Nintendo 3DS
Nintendo DS
Other Platforms
SNES
Wii
Wii U
Media & Downloads
Mario Maps
Box Art
Picture Collections
Animated GIF Collection
Commercials
Desktop wallpaper
Fonts
Rendered Artwork
Screenshots
Sound effects / music
Sprite Archive
Play Mario Games
Mario Bros Games #2
Mario Bros Games #3
Mario Bros Games #4
Mario Bros Games #1
Watch Cartoons and Anime
Mario Bros. Anime movie
Super Mario World TV Show
Super Mario Bros. 3 TV Show
Super Mario Bros. Super Show
Guides and Playthroughs
Gameboy
Super Mario Land Guide & Walkthrough
Super Mario Land 2: Six Golden Coins
Nintendo 64
Mario Party (N64) Playthrough
Super Mario 64 Walkthrough
Nintendo NES
Super Mario Bros (NES) Playthrough
Super Mario Bros 2 (NES)
Super Mario Bros. 3
Super Nintendo (SNES)
Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES) Playthrough
Mario is Missing (SNES)
Mario's Early Years: Fun with Letters (SNES)
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (SNES)
Wii U
New Super Mario Bros U (Wii U) Bonus Videos
Super Mario 3D World (Wii U) Playthrough

Follow us on...

TMB on Facebook

 

Live Twitter Feed

@TheSonicScene Hey SonicScene, any admin around? :)
@ZeldaChronicles Hey ZC, you around? I'd like to talk to you if poss :-D
#Yoshi's Cookie #retro review by MathGrant. Loved this! #Yoshi https://t.co/1rzPx4ahYm https://t.co/WxPHGPyxTW
When #Mario was still Missing on the #SNES. And still no one was happy about the situation. https://t.co/SDASQ3nO3Y https://t.co/dddBqEQbF1

Mario Party 7 Credits

Mario Party 7 credits - The people who made the game


 

Game Director

Shuichiro Nishiya

 

Planning Director

Tatsumitsu Watanabe

 

Planning

Yukiko Mikami, Satoru Yokota, Tetsuya Kodama, Takeru Sugimoto, Atsushi Nakao, Shigeru Okita, Noriyuki Saeki, Kazuhiro Takada, Yoshikazu Takahashi, Hiroshi Kurimoto, Daisuke Sunaga, Fumihisa Sato

 

Program Director

Hideki Sahashi


Programming

Hiroshi Ishimaru, Masayuki Shinohara, Yoko Miyabayashi, Yukio Oode, Koji Yagi, Kazutoshi Uehara, Kazufumi Shimizu, Junichi Sato, Tsuyoshi Kawajiri, Yusuke Takumi, Akira Matsumoto, Kenji Ohira, Norifumi Hira, Yasuhiro Iida, Izumi Fukuda, Takashi Iwanaga, Akihiro Terada, Tadao Shoyama, Takayuki Hanamasu, Takahiro Matsumoto, Satoshi Sakaguchi, Haruhiko Tanuma, Shoji Hiasa, Takeshi Ota, Takashi Noshiro, Takanori Ohde


Design Director

Saori Tsutsui


Graphic Design

Moto Yamaguchi, Kayo Fujimoto, Takuya Aoyama, Hitoshi Takiyama, Shuji Kitani, Nodoka Moriya, Norie Iwakuma, Hiroshi Baba, Haeyoung Park, Kazuhisa Okamoto, Saeko Matsuura, Youko Kawana, Shunsaku Yamamoto, Masami Kodaira, Atsushi Nakagawa, Osamu Tsuchihashi, Masahiko Yamada, Takahiro Karino, Tsukasa Tanaka, Keisuke Izaki, Kanako Uto, Akira Mizoguchi, Yuya Rokuyama, Hiroyuki Seki, Makoto Eguchi, Hideki Morinaga, Yoshinori Ikeshita, Ryo Yokomizo, Yasuhiro Ando, Mikio Kita, Chiharu Yoshizaki, Hiroshi Oakajima, Takahiro Asano, Takahito Tatezawa, Masayuki Tsuboi, Akira Narita, Noboru Matsumura

 

Artwork

Kazuya Yoshioka

Manual Edition

Haruki Mitani


Senior Director

Kenji Kikuchi


Supervisors

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka


Associate Producer

Miyuki Hirose


Producers

Hiroshi Sato, Atsushi Ikeda

 

Executive Producers

Satoru Iwata, Hidetoshi Endo

Original Character Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake


Original 3D Models

Nintendo Staff


Sound Director

Shohei Bando


Music Director

Ichiro Shimakura


Music

Hironobu Yahata, Shinya Outouge


Music Mastering

Tatsuo Yokoyama


Sound Effects

Shinya Watabe, Kouji Mizuguchi, Osamu Narita, Takashi Watanabe, Kosuke Hirayama


Sound Programming

Takayuki Iwabuchi, Keita Hoshi


Graphic Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato, Shigehisa Nakaue, Kanae Kobata, Aya Oyama, Yo Ohnishi, Tsuyoshi Watanabe


Sound Support

Koji Kondo


Technical Support

Chikara Shibata


North American Localization

Alan Averill, Thomas Connery

 

Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan, William Trinen, Nathan Bihldorff


NOA Product Testing Staff

Yoshinobu Mantani, Shuji Hashimoto, Robert Crombie, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Robert Johnson, Michael Leslie, Mika Kurosawa, Teresa Lillygren, Tomoko Mikami, Roger Harrison


Special Thanks

Tomomi Sano, Tetsuya Komatsu, Shota Takahashi, Osamu Tsujikawa, Mitsuo Hasunuma, Tatsumi Kimishima, Mike Fukuda, All of Nintendo, All of Hudson, Super Mario Club Staff

 

CG Illustration

Wataru Yamaguchi, Yu Kitai


CG Illustration Supervisor

Yusuke Nakano

 

Senior Producer

Shinji Hatano