Mario Golf: Toadstool Tour Credits
Comics
Background3.jpg

Mario Golf: Toadstool Tour credits - The people who made the game


 

Game Design: Main

Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi


Director

Haruki Kodera


Sound Director

Masaaki Uno


Opening Movie Director

Atsushi Fujimoto, Kazuhiko Tsukada


Assistant Director

Yusuke Sugimoto, Toru Takamatsu, Akiko Sato


Text

Shugo Takahashi, Yusuke Sugimoto, Kentaro Sakou, William Barnes, Shawn Seavers


Game Design: Staff

Yusuke Sugimoto, Shuji Shimizu, Ayumu Shindo, Kentaro Sakou, Norisumi Osawa, Masato Kawamura, Shigeo Matsuzawa


Lead Programmers

Haruki Kodera, Toru Takamatsu, Kazunori Mimori


Programmers

Yutaka Yamamoto, Hiroyuki Ichikawa, Hiroyuki Watanabe


Sound Programmer

P. E. Jareth Hein


Support Programs

Kaoru Shimada, Akiro Sato, Yasuhiro Taguchi


Graphic Director

Fumihide Aoki


Character Design

Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake, Shin Yamanouchi, Fumihide Aoki

 

Original 3-D Models

Nintendo EAD Staff


3-D Character Graphics

Yoshiyuki Tagawa


3-D Character Animation

Fumihide Aoki, Junichi Ochiai, Hiroto Nakashima, Masayuki Hashimoto, Shinichiro Sugimoto, Mitsuru Fukumoto, Kaori Matsunaga, Natsuko Takeuchi, Keiichiro Yoshitake, Yoshiyuki Tagawa

 

Special Thanks To

Tatsumi Kimishima, Mike Fukuda, Super Mario Club Staff, Polyassets United Inc., digitalscape Inc.


Produced by

Shinji Hatano, Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi


Executive Producer

Satoru Iwata

3-D Map Graphics

Mitsumasa Muraishi, Masayuki Hashimoto, Kanako Horiguchi, Natsuko Takeuchi, Ryo Inoguchi


Windows & Lettering: Design & Graphics

Akihito Kimura, Jun Nakamura, Ryo Inoguchi, Ayumu Shindo


Opening Movie Plan

Ryo Inoguchi, Atsushi Fujimoto


Opening Movie

Kazuhiko Tsukada, Endo Takashi And Movies Staff Goh Aun Hoe, Ooi aik Seong, Liu Pee Hieng, Loh Wong Loon, Yap Hon Wui, Gan Jye Wey, Tung Soon Heng


Opening Movie Script

Leslie Swan, Nathan Bihldorff, William Trinen

 

Music

Motoi Sakuraba


Sound Effects

Masaaki Uno, P. E. Jareth Hein, Takeshi Arai, Hikaru Ogawa, Yoji Inagaki, Mitsuhiro Hikino, Toru Minegishi, Hideaki Shimizu

Sound Support

Koji Kondo


Voice

Kazumi Totaka, Scott Burns, Heidi Darschke, Dex Manley, Deanna Mustard, Delores Rogers, Trevor Smith, Jen Taylor, Charles Martinet

 

Supervisor

Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka


Graphic Support

Yoichi Kotabe, Masanori Sato


CG Illustrators

Yusuke Nakano, Keisuke Kadota, Yoshitomo Kitamura

 

Coordination

Masaaki Uno, Toshiharu Izuno, Atsushi Okada, Kenichi Nishida


North American Localization

Richard Amtower IV, William Barnes, Nathan Bihldorff, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Shawn Seavers, William Trinen


Localization Management

Jeff Miller, Leslie Swan


NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Tim Casey, Scott Callahan, Arnie Myers, Kiyohiko Ando, Mika Kurosawa, Teresa Lillygren, Chris Dolan, Dougall Campbell, Erik Johnson, Jack Smart, James Sakshaug, Jason Mahaffa, Jim Holdeman, Joel Simon, Kathy Huguenard, Melvin Forrest, Nicko Gonzalez, Patrick Taylor

Join our free mailing list

Signup for our newsletter to receive updates, game news and information.